Đặc trưng của phổ vạch Rơnghen phụ thuộc vào

A.

khối lượng số của nguyên tố được dùng để tạo ra dương cực (anôt) của đèn (hay ống) Rơnghen.

B.

nguyên tử số của nguyên tố được dùng để tạo ra dương cực của đèn Rơnghen.

C.

hiệu điện thế đưa vào đèn Rơnghen.

D.

khối lượng riêng của dương cực đèn Rơnghen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nguyên tử số của nguyên tố được dùng để tạo ra dương cực của đèn Rơnghen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...