Đặc trưng có ở quần xã không có ở quần thể là:

A.

Mật độ, kích thước.

B.

Tỉ lệ giới tính.

C.

Độ đa dạng.

D.

Thành phần nhóm tuổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Độ đa dạng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...