Đặc trưng có ở quần xã không có ở quần thể là:

A.

Mật độ, kích thước.

B.

Tỉ lệ giới tính.

C.

Độ đa dạng.

D.

Thành phần nhóm tuổi.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...