Đặc trưng cơ bản không phải của quần xã?

A.

Độ đa dạng về loài.

B.

Số lượng các nhóm loài.

C.

Thành phần nhóm tuổi.

D.

Sự phân bố của loài trong không gian.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...