Đặc điểm sinh hoạt nổi bật nào sau đây, xuất hiện ở người cận đại Nêanđectan?

A.

Sống trên mặt đất, đi lom khom.

B.

Đã có mầm mống sản xuất, tôn giáo, nghệ thuật.

C.

Dùng lửa thành thạo, tiếng nói đã phát triển.

D.

Sống trên cây, tay có khả năng cầm, nắm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dùng lửa thành thạo, tiếng nói đã phát triển.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...