Đặc điểm quan trọng nhất về sự phát triển sinh vật của đại Cổ sinh là:

A.

Bò sát chiếm ưu thế.

B.

Sự di cư lên cạn của thực vật và động vật.

C.

Sự sống phát triển phức tạp và phồn thịnh.

D.

Sự sống tập trung chủ yếu ở nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự di cư lên cạn của thực vật và động vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...