Đặc điểm quan trọng nhất về sự phát triển sinh vật của đại Cổ sinh là:

A.

Bò sát chiếm ưu thế.

B.

Sự di cư lên cạn của thực vật và động vật.

C.

Sự sống phát triển phức tạp và phồn thịnh.

D.

Sự sống tập trung chủ yếu ở nước.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...