Đặc điểm phát triển ở động vật là phân hóa cá xương và phát sinh lưỡng cư thuộc kỉ và đại nào?

A.

Kỉ Đêvôn, đại Cổ sinh.

B.

Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

C.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

D.

Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...