Đặc điểm nổi bật ở đại Trung sinh là:

A.

Thực vật hạt trần và bò sát chiếm ưu thế.

B.

Sự phát triển ưu thế của thực vật hạt kín và thú.

C.

Sự phát triển ưu thế của thực vật hạt trần và thú.

D.

Hệ thực vật phát triển, hệ động vật ít phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thực vật hạt trần và bò sát chiếm ưu thế.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...