Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn.

B.

Mĩ bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt.

C.

Vị trí kinh tế Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thế giới.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...