Đặc điểm nổi bật của khí hậu Việt Nam là

A.

nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng quanh năm.

B.

nhiệt đới ẩm gió mùa, có hai mùa nóng, lạnh rõ rệt.

C.

nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hoá sâu sắc.

D.

nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ điều hoà quanh năm

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...