Đặc điểm nổi bật của đại Tân sinh là sự phát triển phồn thịnh của:

A.

Tảo ở biển, giáp xúc, cá và lưỡng thê.

B.

Thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú.

C.

Bò sát, chim và thú.

D.

Thực vật hạt trần và động vật có xương bậc cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...