Đặc điểm nổi bật của Chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai

A.

Trở thành hệ thống trên thế giới.

B.

Sản xuất ra khối lượng hàng hóa khổng lồ.

C.

Khoa học  - kĩ thuật phát triển vượt bậc.

D.

Có nhiều thắng lợi quyết định trong chiến lược toàn cầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...