Đặc điểm nào sau đây không thuộc tầng đá trầm tích: 

A.

Do các vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành 

B.

Phân bố thành một lớp liên tục

C.

Có nơi mỏng, nơi dày

D.

Là tầng nằm trên cùng trong lớp vỏ trái đất 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân bố thành một lớp liên tục

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...