Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với kỉ Tam điệp, đại Trung sinh?

A.

Cây hạt trần chiếm ưu thế.

B.

Xuất hiện thú đầu tiên.

C.

Đại dương chiếm ưu thế, khí hậu ấm.

D.

Bắt đầu cách đây 245 triệu năm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...