Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của mã di truyền?

A.

Mã di truyền mang tính phổ biến, tất cả các sinh vật đều dùng chung một bộ mã di truyền.

B.

Mã di truyền được đọc theo chiều từ 3’- 5’ từ một điểm xác định trên phân tử mARN.

C.

Mã di truyền được đọc liên tục theo từng cụm 3 ribônuclêôtit không ngắt quãng, các bộ ba không gối lên nhau.

D.

Mã di truyền có tính thoái hóa, có thể có 2 hay nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mã di truyền được đọc theo chiều từ 5'-3' từ 1 điểm xác định trên mARN.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...