Đặc điểm nào sau đây không phải của thực vật chịu hạn?

A. Có khả năng tích trữ nước trong cơ thể.
B. Giảm sự thoát hơi nước (lá biến thành gai)
C. tăng khả năng tìm nước (rễ sâu và rộng)
D. Trên bề mặt lá có nhiều khí khổng và diệp lục
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Ôn tập thi THPT

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...