Đặc điểm nào sau đây không phải của thực vật chịu hạn?

A. Có khả năng tích trữ nước trong cơ thể.
B. Giảm sự thoát hơi nước (lá biến thành gai)
C. tăng khả năng tìm nước (rễ sâu và rộng)
D. Trên bề mặt lá có nhiều khí khổng và diệp lục
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Ôn tập thi THPT

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...