Đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại nhóm IA?

A.

Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

B.

Số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất.

C.

Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất.

D.

Bán kính nguyên tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bán kính nguyên tử.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...