Đặc điểm nào sau đây không là bằng chứng để kết luận người có nguồn gốc từ giới động vật?

I. Bằng chứng giải phẫu học so sánh.

II. Bằng chứng sinh lí học.

III. Bằng chứng phôi sinh học .

IV. Bằng chứng sinh hóa học.

V. Bằng chứng cổ sinh vật học.

Phương án đúng là:

A.

II.

B.

II, V.

C.

III, V.

D.

IV, V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

II.

Bằng chứng sinh lí học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...