Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng trời nước ta?

A. Trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới
B. Trên biển là ranh giới bên ngoài lãnh hải và không gian của các đảo
C. Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta
D. Được xác định bằng hệ tọa độ địa lí trên đất liền
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng trời nước ta được xác định bằng hệ tọa độ địa lí trên đất liền. Vì vùng trời Việt Nam là khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ nước ta, trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới, trên biển là ranh giới bên ngoài lãnh hải và không gian của các đảo (sgk Địa lí 12 trang 15)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...