Đặc điểm nào sau đây không đúng với kỉ Thứ tư, đại Tân sinh?

A.

Là thời kì băng hà, khí hậu lạnh khô.

B.

Xuất hiện voi Mamut, tê giác lông rậm.

C.

Bộ mặt sinh giới tương tự ngày nay.

D.

Là kỉ kéo dài hơn kỉ Thứ ba 3 triệu năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Là kỉ kéo dài hơn kỉ Thứ ba 3 triệu năm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...