Đặc điểm nào sau đây không đúng với kỉ Thứ tư, đại Tân sinh?

A.

Là thời kì băng hà, khí hậu lạnh khô.

B.

Xuất hiện voi Mamut, tê giác lông rậm.

C.

Bộ mặt sinh giới tương tự ngày nay.

D.

Là kỉ kéo dài hơn kỉ Thứ ba 3 triệu năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Là kỉ kéo dài hơn kỉ Thứ ba 3 triệu năm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...