Đặc điểm nào sau đây không đúng với kỉ Thứ ba, đại Tân sinh?

A.

Ở động vật, bò sát thống trị hoàn toàn ở nước và trên cạn.

B.

Đầu kỉ khí hậu ấm, giữa kỉ khí hậu khô và ôn hòa.

C.

Ở giới thực vật cây hạt kín chiếm ưu thế.

D.

Cuối kỉ khí hậu lạnh, xuất hiện các đồng cỏ và động vật đồng cỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ở động vật, bò sát thống trị hoàn toàn ở nước và trên cạn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...