Đặc điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta

A. Phân bố ở ven biển
B. Đa dạng sinh học
C. Năng suất sinh học cao
D. Có nhiều loài cây gỗ quý
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta phân bố ở ven biển, đa dạng sinh học và năng suất sinh học cao, trong rừng ngập mặn chủ yếu sú, vẹt, bần, đước,…không phải là các cây gỗ quý có giá trị cao

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...