Đặc điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta

A. Phân bố ở ven biển
B. Đa dạng sinh học
C. Năng suất sinh học cao
D. Có nhiều loài cây gỗ quý
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...