Đặc điểm nào sau đây không đúng đối với kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh?

A.

Bò sát khổng lồ tiếp tục thống trị.

B.

Bắt đầu cách đây 145 triệu năm.

C.

Chưa xuất hiện đại diện cây hạt kín.

D.

Thú có vú tiến hóa mạnh.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...