Đặc điểm nào sau đây không có ở đại tiền Cambri:

A.

Là đại đã phát sinh sự sống.

B.

Bắt đầu cách đây 4,5 tỉ năm.

C.

Vỏ quả đất đã được ổn định.

D.

Sinh vật sống tập trung ở nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vỏ quả đất đã được ổn định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...