Đặc điểm nào sau đây không có ở cây ưa sáng?

A. Lá màu nhạt, mặt trên của lá có lớp cutin dày
B. Lá và cành ở phía dưới sớm rụng
C. Màu lá bóng, mô giậu phát triển
D. Lá cây xếp ngang so với mặt đất
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Ôn tập thi THPT

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...