Đặc điểm nào sau đây của sản xuất nông nghiệp đã làm cho nông nghiệp ngày càng cần đến công nghiệp?

A.

Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ 

B.

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên 

C.

Nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa 

D.

Cây trồng và vật nuôi là đối tượng lao động chủ yếu của nông nghiệp 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...