Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của kỉ Pecmơ?

A.

Bò sát răng thú xuất hiện, có bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm.

B.

Cây hạt trần đầu tiên xuất hiện thụ tinh không lệ thuộc vào nước lên thích nghi với khí hậu khô.

C.

Các rừng quyết khổng lồ phát triển mạnh phủ kín các đầm lầy.

D.

Bò sát phát triển nhanh, một số ăn cỏ, một số ăn thịt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các rừng quyết khổng lồ phát triển mạnh phủ kín các đầm lầy.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...