Đặc điểm nào dưới đây không phải là của thường biến?

A.

Không di truyền được.

B.

Không làm thay đổi kiểu gen.

C.

Thường có hại cho sinh vật.

D.

Biến đổi đồng loạt cả nhóm cá thể.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...