Đặc điểm nào đúng với vùng núi Trường Sơn Nam?

A.

Đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích.       

B.

Có nhiều cao nguyên xếp tầng.

C.

Hướng Tây Bắc - Đông Nam.         

D.

Cao nhất nước ta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Đặc điểm đúng với vùng núi Trường Sơn Nam là: Có nhiều cao nguyên xếp tầng (xem sgk Địa lí 12 trang 32 và Atlat trang 14).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...