Đặc điểm nào của khu công nghiệp tập trung?

A.

Không có ranh giới địa lí xác định.

B.

Dân cư sinh sống đông.

C.

Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

D.

Không tận dụng được các nguồn phế liệu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...