Đặc điểm không phải là ưu thế của Đồng bằng sông Cửu Long so với Đồng bằng sông Hồng là

A.

Diện tích lớn gấp 3 lần so với Đồng bằng sông Hồng

B.

Khả năng mở rộng diện tích còn nhiều

C.

Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc

D.

Khoảng 2/3 diện tích của đồng bằng bị nhiễm phèn, mặn

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khoảng 2/3 diện tích của đồng bằng bị nhiễm phèn, mặn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...