Đặc điểm địa hình nào dưới đây là đặc điểm nổi bật của thiên nhiên Việt Nam?

A.

hệ thống núi chạy dọc bờ biển.

B.

đồi núi chiếm 3/4 diện tích đất đai.

C.

đồng bằng chỉ còn là những châu thổ nhỏ, dải đất trũng xen cồn cát ven biển

D.

hệ thống núi kéo dài 1400 km từ biên giới Việt Trung đến Đông Nam Bộ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đồi núi chiếm 3/4 diện tích đất đai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...