Đặc điểm di truyền nào sau đây, cho phép ta xác định tính trạng trong một phả hệ, không được quy định bởi gen nằm trên NST X:

A.

Tính trạng đó chỉ được biểu hiện ở giới nam.

B.

Bố mang tính trạng trội, con gái mang tính trạng lặn.

C.

Mẹ mang tính trạng lặn, con trai mang tính trạng trội.

D.

Bố mang tính trạng trội, con gái mang tính trạng lặn và mẹ mang tính trạng lặn, con trai mang tính trạng trội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bố mang tính trạng trội, con gái mang tính trạng lặn và mẹ mang tính trạng lặn, con trai mang tính trạng trội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...