Đặc điểm di truyền của tính trạng được quy định bởi gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X là:

A.

chỉ biểu hiện ở giới cái.

B.

chỉ biểu hiện ở giới đực.

C.

di truyền thẳng.

D.

di truyền chéo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

di truyền chéo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...