Đặc điểm di truyền cho phép ta xác định tính trạng trong một phả hệ, không do gen nằm trên NST giới tính Y quy định:

A.

Tính trạng chỉ biểu hiện ở giới nam.

B.

Tính trạng biểu hiện ở cả hai giới nam và nữ.

C.

Tính trạng được biểu hiện ở giới nữ.

D.

Tính trạng được di truyền thẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tính trạng biểu hiện ở cả hai giới nam và nữ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...