Đặc điểm di truyền cho phép ta xác định tính trạng trong một phả hệ, không do gen nằm trên NST giới tính Y quy định:

A.

Tính trạng chỉ biểu hiện ở giới nam.

B.

Tính trạng biểu hiện ở cả hai giới nam và nữ.

C.

Tính trạng được biểu hiện ở giới nữ.

D.

Tính trạng được di truyền thẳng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...