Đặc điểm của tế bào nhân sơ là

A.

có màng nhân.

B.

có nhiều loại bào quan phân hóa.

C.

bào quan chỉ mới có ribôxôm.

D.

có ti thể và bộ máy Gôngi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bào quan chỉ mới có ribôxôm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...