Đặc điểm của quang phổ liên tục là

A.

phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn sáng.

B.

phụ thuộc vào nhiệt độ và cấu tạo của nguồn sáng.

C.

chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng mà không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn.

D.

ngoài nhiệt độ và cấu tạo của nguồn sáng, quang phổ liên tục còn phụ thuộc vào nhiều đặc điểm khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng mà không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...