Đặc điểm của quang phổ liên tục là

A.

phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn sáng.

B.

phụ thuộc vào nhiệt độ và cấu tạo của nguồn sáng.

C.

chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng mà không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn.

D.

ngoài nhiệt độ và cấu tạo của nguồn sáng, quang phổ liên tục còn phụ thuộc vào nhiều đặc điểm khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng mà không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...