Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì?

A.

Phát triển cao nhất trong lịch sử.

B.

Rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.

C.

Hoàn bị nhất trong lịch sử.

D.

Tuyệt đối nhất trong lịch sử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...