Đặc điểm của gen ngoài nhân là:

A.

Gen tồn tại đơn độc, không đứng thành cặp alen.

B.

Quy định tính trạng được di truyền theo dòng mẹ.

C.

Nằm trên plasmit hay các bào quan ti thể, lạp thể và hoạt động độc lập với NST.

D.

Gen tồn tại đơn độc, không đứng thành cặp alen, nằm trên plasmit hay các bào quan ti thể, lạp thể và hoạt động độc lập với NST, và quy định tính trạng được di truyền theo dòng mẹ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gen tồn tại đơn độc, không đứng thành cặp alen, nằm trên plasmit hay các bào quan ti thể, lạp thể và hoạt động độc lập với NST, và quy định tính trạng được di truyền theo dòng mẹ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...