Đặc điểm của cách li địa lí là:

A.

Các quần thể cách xa nhau về mặt địa lí.

B.

Có cùng khu phân bố, nhưng điều kiện sống khác nhau.

C.

Cùng điều kiện sống như nhau, nhưng có khu phân bố khác nhau.

D.

Khác khu phân bố, nhưng có thể giao phối được với nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các quần thể cách xa nhau về mặt địa lí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...