Đặc điểm của cách li di truyền là:

A.

Do sai khác bộ máy di truyền.

B.

Do thụ tinh được nhưng hợp tử không có sức sống.

C.

Do con lai sống được nhưng lại không có khả năng sinh sản.

D.

Do sai khác bộ máy di truyền, thụ tinh được nhưng hợp tử không có sức sống hoặc con lai sống được nhưng lại không có khả năng sinh sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Do sai khác bộ máy di truyền, thụ tinh được nhưng hợp tử không có sức sống hoặc con lai sống được nhưng lại không có khả năng sinh sản.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...