Đặc điểm có ở gen trên NST thường mà không có ở gen trên NST giới tính và gen trong tế bào chất là

A.

gen phân bố trên ADN, có khả năng tái sinh, sao mã.

B.

gen luôn luôn tồn tại từng cặp alen.

C.

kết quả phép lai thuận giống với phép lai nghịch.

 

D.

gen luôn luôn tồn tại từng cặp alen và kết quả phép lai thuận giống với phép lai nghịch.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...