Đặc điểm cơ bản để phân biệt diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ sinh là:

A.

môi trường khởi đầu.

B.

môi trường cuối cùng.

C.

diễn biến diễn thế.

D.

điều kiện môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

môi trường khởi đầu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...