Đặc điểm chỉ có ở thể dị đa bội mà không có ở thể tự đa bội là:  

A.

Không có khả năng sinh sản hữu tính

B.

Bộ nhiễm sắc thể tồn tại theo từng cặp tương đồng

C.

Tế bào sinh dưỡng mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của 2 loài khác nhau

D.

Hàm lượng ADN trong tế bào sinh dưỡng tăng lên so với dạng lưỡng bội  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ở thể tự đa bội, NST có nguồn gốc từ một loài, trong khi đó thể dị đa bội có nguồn gốc NST từ ít nhất 2 loài.

Vậy đáp án là C    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...