Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là:

A.

Phải có liên kết bội.

B.

Phải có từ hai nhóm chức trở lên có thể cho phản ứng ngưng tụ.

C.

Phải có nhóm -OH.

D.

Phải có nhóm -NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phải có từ hai nhóm chức trở lên có thể cho phản ứng ngưng tụ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...