Đa số các đột biến có hại vì chúng:

A.

Phá vỡ mối quan hệ hài hòa trong cơ thể, giữa cơ thể và môi trường.

B.

Thường làm tăng nhiều tổ hợp gen trong cơ thể. 

C.

Thường biểu hiện ngẫu nhiên, không định hướng.

D.

Thường làm mất đi nhiều gen trong tổ hợp gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phá vỡ mối quan hệ hài hòa trong cơ thể, giữa cơ thể và môi trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 60 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...