Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn        

A.

Ngựa, thỏ, chuột         

B.

Trâu, bò, cừu, dê

C.

Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò

D.

Ngựa,thỏ, chuột, cừu, dê

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trâu, bò, cừu, dê là những động vật nhai lại, có dạ dày 4 ngăn

Đáp án là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...