Cường độ tức thời của dòng điện trong một mạch dao động là:

i(t) = 65sin(2500t + ) (mA).

Tụ điện trong mạch có điện dung C = 750 nF. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm. Chọn đáp án đúng:

A.

L = 213 mH.

B.

L =  548 mH.

C.

L = 125 mH.

D.

L = 374 mH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

L = 213 mH.

Từ biểu thức cường độ dòng điện tức thời i(t) suy ra tần số dao động điện từ trong khung:

ω = 2500 (rad/s).

Với ω2 =  = 213.10–3 (H) = 213 (mH).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...